I samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Vindel og Kristiansund kommune, har aPOINT bidratt til å utvikle et Smart City-prosjekt.

Smart City er et begrep som for alvor har fått fotfeste de siste årene. Etter hvert som det dukker opp stadig nye måter å utnytte teknologi på, utvikles det også løsninger som skal gjøre byene våre bedre, tryggere og mer effektive.

– I Smart City-prosjektet i Kristiansund har aPOINT vært med på å skape et metodeverktøy som skal fange opp og implementere smarte løsninger innen innbyggertjenester, urban infrastruktur, offentlige tjenester og næringsutvikling, forteller prosjektleder i Vindel, Siri Aarland.

I tillegg til dette prosjektet, har aPOINT bistått flere oppstarts- og vekstbedrifter på vegne av Vindel. Hovedoppgavene har vært knyttet til budsjettering, konsept, strategi og nettverk. aPOINT er opptatt av regional innovasjon, og det har derfor vært naturlig for oss å inngå som medlem i næringshageprogrammet til Vindel. Det å hjelpe nye bedrifter med å komme i gang, og ikke minst å støtte etablerte bedrifter som skal vokse, er noe vi setter pris på.

Økt innovasjonskraft er en nøkkel til fremtidens bærekraftige næringsliv. Vil du vite mer om Vindel, kan du besøke vindel.no.