NVE: Rapport endringer i beredskapsforskriften

Endringer i kraftberedskapsforskriften pr 01.01.2019 stiller strengere krav til kraftselskapenes digitale sikkerhet, og til sikkerhet ved produksjonsanleggene. NVE påpeker i den forbindelse at; «Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører endringer i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde». Les mer om dette hos NVE her

Samtlige kraftselskaper blir oppfordret til å foreta oppdateringer av sine risiko- og sårbarhetsanalyser med spesiell fokus mot de digitale omgivelsene. De digitale omgivelsene åpner for mange  muligheter og fordeler, men kan også gi helt nye utfordringer. Vi i aPOINT oppfordrer alle bedrifter til å ta tak i dette.

En risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) benyttes til å identifisere ekstraordinære hendelser med tilliggende risiko knyttet til planlagte aktiviteter. Deretter identifiseres og prioriteres risikoreduserende tiltak for hendelsene. Risiko er satt sammen av to komponenter; 1) Hendelsene og de tilhørende konsekvensene, og 2) Usikkerheten knyttet til disse – altså sannsynligheten for at hendelsene inntreffer. Sårbarhet defineres av NVE som «et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for påkjenning».

aPOINT AS har lang erfaring med digitaliserings- og rådgivingsoppdrag for energisektoren, og tar gjerne på seg rollen som rådgiver og pådriver i de prosesser som kreves. I arbeidet med ROS-analysen er vi opptatt av at samtlige avdelinger i selskapet involveres, da det i sikkerhetssammenheng er slik at "liten tue kan velte stort lass". Vi har også erfaring med innføring og bruk av oppfølgingsverktøy for uønskede hendelser. 

Ta kontakt med Line Ekanger på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 996 996 32