Nye muligheter for støtte til landstrøm - aPOINT har kompetanse og bistår gjerne!

Enova har offentliggjort tre program for å støtte til landstrøm til skip                                           Bilde1

 

Formålet med programmet er å bidra til at det etableres offentlig tilgjengelig infrastruktur med god bruksutnyttelse og et marked for landstrøm. Programmet vil fremme forretningsorienterte aktører og sunne forretningsmodeller for salg av strøm til havneopphold og lading.

Enova kan bidra med inntil 50% tilskudd av prosjektkostnaden i konkurranse med andre prosjekter.

Det er to søknadsfrister i året, den første fristen er 1.april 2020.

Programmet gir mulighet for å leie inn relevant kompetanse, slik at det utvikles gode beslutningsgrunnlag for å etablere kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm. Resultatet fra forprosjektet vil danne grunnlag for en søknad om støtte til infrastruktur.

Enova dekker inntil 50% av kostnaden, inntil kr 500.000,-.

Det er tre søknadsfrister i året, den første er 1.april 2020.

Enova gir støtte til kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, oppad begrenset til inntil 40% av dokumenterte kostnader.

Vi bistår gjerne med:

 • Utforming av søknadene og gjennomføring av forprosjekt.
  • aPOINT har tidligere bistått flere havner, der omsøkt beløp har blitt innvilget i alle tilfeller.
  • Vi kjenner Enova, landstrømprogrammet og andre Enovaprogram inngående.
 • Bistand til anskaffelse, realisering og driftsfase av landstrømanleggen
  • Utforming av konkurransegrunnlag, prosjekt- / byggeledelse
  • Avklaringer med nettselskap - nødvendig nettkapasitet, anleggskostnader, tariffer, redusert elavgift, konsesjon m.m
  • Sluttrapportering til Enova og årlige rapporteringer
 • Kommersiell løsning- salgspris landstrøm til skip

Ta kontakt så finner vi ut hvordan vi best kan bistå dere med deres landstrømprosjekt