aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala taredyrking utaskjærs. Parallelt pågår prosjekt i regi av Sintef der det skal undersøkes om taren vokser raskere utaskjærs enn i en fjord.

Nå er utstyret satt ut, og forsøkene kan starte. Resultatene vil foreligge til sommeren.  Se også dekning av saken i Fiskeribladet