Hei!

Jeg heter Fredrik Högberg og starter snart i aPOINT. Jeg påtar meg gjerne en ledende rolle i prosjekter, og har erfaringer både med forretningsutviklingsløp, utvikling og implementering av IT-systemer og organisasjonsutvikling.

Jeg bistår ofte fra tidlig fase og helt frem til prosjektet er avsluttet. Jeg kan også gå inn i deres organisasjon, og påta meg lederoppgaver for en periode. Jeg har teknisk utdanning på masternivå fra Sverige (siv.ing), og erfaring fra en rekke større og mindre prosjekter både for private selskaper og offentlige aktører.