Foto: Kristiansund og Nordmøre havn

Nå er det mulighet for å gjennomføre forprosjekt for landstrøm med støtte fra Enova.

Det er to søknadsfrister i 2022:

 • 18. mars
 • 30. september

aPOINT har bistått mange kunder med søknad og gjennomføring av forprosjekt.

Visste du at?

 • Enova gir inntil 50 % tilskudd til ditt forprosjekt
 • Forprosjekt er en god måte for å kartlegge behov, avklare løsning og som underlag til søknad om investeringstilskudd
 • Landstrøm kan være et konkurransefortrinn
 • Krav om landstrøm kan komme på sikt
 • Positivt for klima og nærmiljø

Vi bistår gjerne med:

 • Prosjektledelse, koordinere arbeidet og sørge for fremdrift
 • Faglig bistand i forhold til tekniske løsninger og forretningsplan
 • Rapportering til Enova
 • Ta kontakt så finner vi ut hvordan vi best kan bistå dere med utvikling og gjennomføring av deres prosjekt