DIGITALISERING

Vi kan foreta en gjennomgang av din bedrifts ståsted og forbedringsmuligheter innenfor digitalisering.

Vi har en miks av forretningsmessig og teknisk kompetanse, kombinert med erfaringer fra ledelse av både små og store utviklings- og implementeringsprosjekter.

Ønskes en vurdering av din bedrifts digitale forbedringspotensal, så kan aPOINT foreta en analyse av bedriftens digitale status sett opp mot et realistisk potensial for bedriften.

Både interne systemløsninger, logistikk og kunde-/markedsrettede systemer og eventuelt andre løsninger kan inngå ved vurdering av status og muligheter.

Når bedriften har tatt stilling til hvilke tiltak som skal iverksettes, så kan aPOINT også bistå med å finne gode løsninger og delta aktivt ved implementeringen.

For innovative prosjekter kan vi også bistå med utvikling av prosjekt og søknader om tilskudd fra f. eks Skattefunn, Innovasjon Norge eller Forskningsrådet.

Relevante artikler