ENERGI

aPOINT har omfattende kompetanse innen fagfeltet energi - og har et bredt erfaringsgrunnlag med oppdrag for både offentlige og private aktører. Kompetansen og oppdragene omfatter energibruk og -produksjon, investeringskostnader, driftsøkonomi og finansiering.

Energirådgiving

I all vår rådgivning har vi fokus på bærekraft - både for kundens økonomi, klima og miljø. Dette innebærer også bevissthet om hvilken energibærer som er best egnet til de ulike formålene.

Energioppdragene vi utfører spenner fra de enkleste råd om valg av energibærer for et formål til de mer kompliserte som omfatter hele prosessen og verdikjeden med produksjonspotensiale, lønnsomhetsvurderinger, etablering av anlegg, energisalg og finansiering.

Typiske energirelaterte oppdrag der aPOINT har god kompetanse:

  • ENØK-analyser av bygg, skip og prosessanlegg
  • Potensial, investeringsbehov og lønnsomhet ved el- og varmeproduksjon – sol, vind, bølge, småkraftverk og varmesentraler
  • Etablering av nær- og fjernvarmeanlegg
  • Valg av energibærer til oppvarming av bygg og i næringsprosess
  • Etablering av landstrømanlegg i sjø for akvakultur
  • Etablering av landstrømanlegg for skip ved kai
  • Innføring og gjennomføring av energiledelse
  • Smarte og innovative energiløsninger

Rådgiving for energiselskaper

aPOINT har spesiell kompetanse fra energibransjen og bistår energiselskaper på flere områder.

Vi har bistått en rekke energiselskaper med strategiutvikling, både for nett og marked.

For nettvirksomheten kan aPOINT typisk bistå til kartlegging av forbedringspotensial og vurdering av teknologiske løsninger for effektivisering av nettdriften. Dersom det er aktuelt å foreta utskiftinger eller nyinvesteringer, så kan aPOINT bistå med utarbeidelse av spesifikasjoner og gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser.

Vi har erfaringer både fra større, kompliserte prosjekter og enklere anskaffelsesprosesser/prosjekter. Vi påtar oss gjerne et prosjektlederansvar og/eller andre prosjektroller i kundens prosjekt, og også ved gjennomføring av tiltak som krever ekstra innsats for en periode.

Vi har også kompetanse fra markedssiden, og kan bistå selskaper som vurderer nye forretningsområder og/eller ønsker en gjennomgang og vurdering av dagens situasjon og muligheter på markedssiden.

Relevante artikler