FORRETNINGSUTVIKLING

aPOINT har bistått mange selskaper og gründer med forretningsutvikling og/eller produktutvikling.

Vi kan bistå med strategiarbeid, utvikling av forretningsplaner, vurdering av produkt- og markedsmuligheter, digitalisering og effektivisering av driften.

Vi har bred faglig kunnskap og solid erfaring fra ulike bransjer, og vårt mål er å bidra med relevant og "hands on" rådgiving og gjerne også oppfølging av de gjøremål som bedriften prioriterer.

Dersom det er aktuelt med ekstern finansiering, så kan vi også bidra til å finne gode løsninger for finansiering av selskapet, både i form av offentlige tilskudd og egenkapital.

Relevante artikler