Energi

aPOINT har omfattende kompetanse innen fagfeltet energi - og har et bredt erfaringsgrunnlag med oppdrag for både offentlige og private aktører. Kompetansen og oppdragene omfatter energibruk og -produksjon, investeringskostnader, driftsøkonomi og finansiering.

Energirådgiving

I all vår rådgivning har vi fokus på bærekraft - både for kundens økonomi, klima og miljø.

Typiske energirelaterte oppdrag der aPOINT har god kompetanse:

  • ENØK-analyser av bygg, skip og prosessanlegg
  • Potensial, investeringsbehov og lønnsomhet ved el- og varmeproduksjon – sol, vind, bølge, småkraftverk og varmesentraler
  • Smarte og innovative energiløsninger

Rådgiving for energiselskaper

aPOINT har spesiell kompetanse fra energibransjen og bistår energiselskaper på flere områder.

Vi har bistått en rekke energiselskaper med strategiutvikling, både for nett og marked.

For nettvirksomheten kan aPOINT typisk bistå til kartlegging av forbedringspotensial og vurdering av teknologiske løsninger for effektivisering av nettdriften. Dersom det er aktuelt å foreta utskiftinger eller nyinvesteringer, så kan aPOINT bistå med utarbeidelse av spesifikasjoner og gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser.

Vi har erfaringer både fra større, kompliserte prosjekter og enklere anskaffelsesprosesser/prosjekter. Vi påtar oss gjerne et prosjektlederansvar og/eller andre prosjektroller i kundens prosjekt, og også ved gjennomføring av tiltak som krever ekstra innsats for en periode.

Vi har også kompetanse fra markedssiden, og kan bistå selskaper som vurderer nye forretningsområder og/eller ønsker en gjennomgang og vurdering av dagens situasjon og muligheter på markedssiden.

Aktuelle saker

Gjennomføre prosjekt for landstrøm i 2022?

Gjennomføre prosjekt for landstrøm i 2022?

Nå er det mulighet for å gjennomføre forprosjekt for landstrøm med støtte fra Enova.
Kartlegging for Miljødirektoratet

Kartlegging for Miljødirektoratet

På oppdrag for Miljødirektoratet er aPOINT og våre samarbeidspartnere Kontali Analyse og Doxacom i gang med å kartlegge energibruken for fôrflåter og arbeidsbåter og servicebåter i Norge.
Landstrøm til Cruise(skip)

Landstrøm til Cruise(skip)

I forrige uke ble det kjent at alle som er involverte i innspillingen av “Mission Impossible 7”, skal bo ombord i to av Hurtigrutens skip som ligger i opplag ved Tindekaia i Åndalsnes. aPOINT har vært så heldige å få legge tilrette for at skipene det er snakk om har tilgang til landstrøm.
aPOINT, Enova og prosjektmuligheter

aPOINT, Enova og prosjektmuligheter

aPOINT har bistått mange kunder i prosjekter med støtte fra Enova.
Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

aPOINT skal være prosjektleder i et forprosjekt for Molde Vann og Avløp KF der det skal foretas vurderinger om fullskala utrulling av smarte vannmålere til husstander i Molde kommune
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

aPOINT AS har lang erfaring med digitaliserings- og rådgivingsoppdrag for energisektoren, og tar gjerne på seg rollen som rådgiver og pådriver i de prosesser som kreves. I arbeidet med ROS-analysen er vi opptatt av at samtlige avdelinger i selskapet involveres.
Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en selvstyrt, elektrisk Sundbåt i Kristiansund. aPOINT har stått i spissen for prosjektutvikling og søknadsprosess.
150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

Energiselskaper i Møre og Romsdal har samarbeidet om utbygging av smarte strømmålere til alle. Totalt er nærmere 150.000 målere installert. aPOINT har vært med siden oppstart.
Landstrøm til FjordBase (og ny internasjonal standard)

Landstrøm til FjordBase (og ny internasjonal standard)

FjordBase i Florø ble første norske oljebase til å få landstrømanlegg. aPOINT fikk oppdraget som prosjektleder, etter erfaringen med internasjonal standard for lavspent landstrøm.
Energiledelse for SalMar

Energiledelse for SalMar

Investering i landstrøm har betydelige fordeler. Samtidig kan det være en tung prosess, hvor både tekniske, praktiske og økonomiske hensyn må vurderes. aPoint ble leid inn som rådgivere da SalMar skulle realisere sitt landstrømprosjekt.
Automatisering av alle fylkets strømmålere

Automatisering av alle fylkets strømmålere

I tråd med myndighetskravene om at alle strømmålere skal digitaliseres og automatiseres innen 1. januar 2019, har 10 nettselskaper i Møre og Romsdal gått sammen om å etablere Smarthub AS. aPOINT bistår med prosjektledelse.