• 1
14 mars, 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Endringer i kraftberedskapsforskriften pr 01.01.2019 stiller strengere krav til kraftselskapenes digitale sikkerhet, og til sikkerhet…
08 mars, 2019

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en…
30 januar, 2019

Søknadsfrist for støtte til landstrøm nærmer seg

ENOVAs støtteordning for landstrøm i norske havner er utlyst med søknadsfrist 29. mars 2019. Støtten…
14 november, 2018

150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

150. 000 målere og felles selskap for administrering av datainnsamlingen. Energiselskaper i Møre og Romsdal…