Forretningsutvikling

aPOINT har bistått mange selskaper og gründere med forretningsutvikling og/eller produktutvikling.

Vi kan bistå med strategiarbeid, utvikling av forretningsplaner, vurdering av produkt- og markedsmuligheter, digitalisering og effektivisering av driften.

Vi har bred faglig kunnskap og solid erfaring fra ulike bransjer, og vårt mål er å bidra med relevant og "hands on" rådgiving og gjerne også oppfølging av de gjøremål som bedriften prioriterer.

Dersom det er aktuelt med ekstern finansiering, så kan vi også bidra til å finne gode løsninger for finansiering av selskapet, både i form av offentlige tilskudd og egenkapital.

Aktuelle saker

Digitalisering fra A til Å

Digitalisering fra A til Å

Sammen med Reventor AS og Advanz AS leverer vi komplette digitaliseringsløp fra A til Å.
Knoppskyting - aPOINT

Knoppskyting - aPOINT

I 2018 bestemte aPOINT at vi skulle igangsette en ny satsing med oppstart av bedrifter på eget initiativ eller sammen med andre. Etter noen års arbeid er resultatet 4 nye bedrifter
Taredyrking som ny industri?

Taredyrking som ny industri?

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala taredyrking utaskjærs. Parallelt pågår prosjekt i regi av Sintef der det skal undersøkes om taren vokser raskere utaskjærs enn i en fjord.
Tare på timeplanen - Møre og Romsdal fylkeskommune

Tare på timeplanen - Møre og Romsdal fylkeskommune

Les om involveringen av Kristiansund videregående skole i forbindelse med taredyrkingsprosjektet som aPOINT leder på vegne av Vindel.
Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en selvstyrt, elektrisk Sundbåt i Kristiansund. aPOINT har stått i spissen for prosjektutvikling og søknadsprosess.
Smart City og lokal nærings-utvikling

Smart City og lokal nærings-utvikling

I samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Vindel og Kristiansund kommune, har aPOINT bidratt til å utvikle et Smart City-prosjekt.