Digitalisering

Vi kan foreta en gjennomgang av din bedrifts ståsted og forbedringsmuligheter innenfor digitalisering.

Vi har en miks av forretningsmessig og teknisk kompetanse, kombinert med erfaringer fra ledelse av både små og store utviklings- og implementeringsprosjekter.

Ønskes en vurdering av din bedrifts digitale forbedringspotensal, så kan aPOINT foreta en analyse av bedriftens digitale status sett opp mot et realistisk potensial for bedriften.

Både interne systemløsninger, logistikk og kunde-/markedsrettede systemer og eventuelt andre løsninger kan inngå ved vurdering av status og muligheter.

Når bedriften har tatt stilling til hvilke tiltak som skal iverksettes, så kan aPOINT også bistå med å finne gode løsninger og delta aktivt ved implementeringen.

aPOINT har i dag et tett sammerbeid og tilknytning til Advanz ved levering av tjenester innenfor implementering, utvikling og drift av digitale løsninger. Advanz sitter samlokalisert sammen med aPoint på Mellom og kan blant annet bistå på områder som: Webutvikling, Programmering, Mobilutvikling og Implementering, integrasjoner av komplekse tredjepartsløsninger og IoT.

For innovative prosjekter kan vi også bistå med utvikling av prosjekt og søknader om tilskudd fra f. eks Skattefunn, Innovasjon Norge eller Forskningsrådet.

Aktuelle saker

Tre nye områder i Volda får høyhastighets bredbånd

Tre nye områder i Volda får høyhastighets bredbånd

Volda kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd i områdene; Bjørkedal-Straumshamn, Velsvika-Lauvstad og Høydalen-Sunndalen. Husholdninger og næringsaktører i disse områdene får med denne utbyggingen tilbud om internettaksess med 100 – 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet, basert på et topp moderne fibernett, sier Konrad Indergaard, daglig leder i aPOINT AS.
Digitalisering fra A til Å

Digitalisering fra A til Å

Sammen med Reventor AS og Advanz AS leverer vi komplette digitaliseringsløp fra A til Å.
Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

aPOINT skal være prosjektleder i et forprosjekt for Molde Vann og Avløp KF der det skal foretas vurderinger om fullskala utrulling av smarte vannmålere til husstander i Molde kommune
Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd på Veiholmen. Husholdninger og næringsaktører på Veiholmen får med denne utbyggingen tilbud om internettaksess med 100 - 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet, basert på et topp moderne fibernett, sier Per Oterholm, rådgiver i aPOINT AS.
Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en selvstyrt, elektrisk Sundbåt i Kristiansund. aPOINT har stått i spissen for prosjektutvikling og søknadsprosess.
150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

Energiselskaper i Møre og Romsdal har samarbeidet om utbygging av smarte strømmålere til alle. Totalt er nærmere 150.000 målere installert. aPOINT har vært med siden oppstart.
Utbygging bredbånd

Utbygging bredbånd

I følge rapporten «Dekningsundersøkelsen 2018» har 73% av husholdningene i Møre og Romsdal tilgang til høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s) i 2018, hvilket er lavere enn landsgjennomsnittet på 82%. Men hvis man ser litt nærmere på tallene viser det seg at utbyggingstakten i Møre og Romsdal er en av de raskeste i landet siden dekningsgraden har økt med 8% fra 2017.
Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

Det analoge telenettet i Norge er under utfasing, noe som blant annet betyr at alle gamle trygghetsalarmer må digitaliseres. aPOINT ble innleid som rådgivere da IKT Orkidé og Kristiansund kommune skulle innføre felles velferdsteknologi i Orkidé-kommunene.
Automatisering av alle fylkets strømmålere

Automatisering av alle fylkets strømmålere

I tråd med myndighetskravene om at alle strømmålere skal digitaliseres og automatiseres innen 1. januar 2019, har 10 nettselskaper i Møre og Romsdal gått sammen om å etablere Smarthub AS. aPOINT bistår med prosjektledelse.