Foto: 

Det analoge telenettet i Norge er under utfasing, noe som blant annet betyr at alle gamle trygghetsalarmer må digitaliseres. aPOINT ble innleid som rådgivere da IKT Orkidé og Kristiansund kommune skulle innføre felles velferdsteknologi i Orkidé-kommunene.

Komplekst, men nødvendig

Oppdragsgiver Nordmøre Regionråd ORKidé /IKT ORKidé er, i samarbeid med Kristiansund kommune, i gang med anskaffelser av digitale trygghetsalarmer og tilhørende digital mottakssentral. Dette skal gi gevinster som tidsbesparelse, økt sikkerhet og kvalitet, samt lavere kostnader. Myndighetenes forventning er at velferdsteknologi skal inngå i tjenestene til alle norske kommuner innen 2020.

Prosjektet er komplekst og krever god samhandling og kunnskapsarbeid.

-Som rådgivere i forprosjektet har aPOINT bidratt i planprosess og rapportering, for å sikre at prosjektet kunne gjennomføres på et solid grunnlag, med klare planer og en klar ansvarsfordeling, opplyser aPOINTS rådgiver i prosjektet, Line Ekanger.

Veien til en tryggere helsesektor

Enhetsleder i Kristiansund kommune, Kjetil Leirbekk, er blant dem som har fulgt prosjektet tett.  Han mener at innføringen av digitale trygghetsalarmer ikke vil medføre de store endringene for brukerne, men at prosjektet viser retningen mot en spennende fremtid for helse- og omsorgssektoren.

-Dette gir oss mange muligheter for fremtiden. Vi kommer til å mangle hender, og må løse oppgavene våre annerledes enn i dag. Den eneste farbare veien er via teknologi. Etter hvert kan vi ta i bruk flere muligheter, blant annet innen smarthusteknologi og medisinsk overvåkning, for å serve brukerne bedre, sier han.

Med bedre digitale tjenester ser han at fremtidens brukere vil slippe å reise til sykehuset eller fastlegen for å sjekke relativt enkle ting som blodtrykk og blodsukker. I stedet gjøres dette hjemme. Teknologien kan også på sikt brukes til å regulere varmen i boligen, og å dekke andre hverdagsbehov som gjør livet litt enklere.

Samler trådene i DMS-et

Ikke bare skulle man skaffe utstyret og etablere en sentral – man måtte også innpasse prosjektet til andre prosesser som skjer samtidig; Regionalt senter for helseinnovasjon og planlegging av innholdet i Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

For å kunne motta alarmer og sørge for at hjemmetjenesten eller andre rykker ut ved reelle alarmer, må alarmene ha tilknytning til et responssenter. Siden responssenteret inngår i satsningsområdene for det planlagte DMS-et i Kristiansund, blir responssenter for velferdsteknologi integrert i regionalt senter for helseinnovasjon.

Å få ting til å fungere

Med innføring av ny teknologi kommer behovet for tjenesteinnovasjon, opplæring og testing av prosesser og rutiner. I praksis betyr det blant annet at systemet må «gås inn» av dem som skal bruke det – og at brukerne må bli trygge på den nye teknologien. Ved å samarbeide om opplæring og testing, får nordmørskommunene en effektiv, trygg og økonomisk løsning som fungerer.

Veien videre

Leirbekk er fornøyd med innsatsen som aPOINT har gjort i prosessen.

-De har hjulpet oss med prosjektgjennomføring, fremskaffelse av dokumentasjon og beregninger av gevinstrealisering. Vi har vært veldig fornøyde. De har vært «på» hele tiden, og levert det vi forventet og vel så det.

Når prosjekter går over i driftsfase, trekker aPOINT seg vanligvis ut som rådgivere. Innføring av trygghetsalarmer nærmer seg realisering. IKT ORKidé har inngått avtale med Doro Care for leveranse av trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske sensorer til ORKidé-kommunene. Målet er idriftsettelse av responssenteret 1. januar 2018.

Share this post
Digitalisering

Aktuelle saker

Gjennomføre prosjekt for landstrøm i 2022?

Gjennomføre prosjekt for landstrøm i 2022?

Nå er det mulighet for å gjennomføre forprosjekt for landstrøm med støtte fra Enova.
Tre nye områder i Volda får høyhastighets bredbånd

Tre nye områder i Volda får høyhastighets bredbånd

Volda kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd i områdene; Bjørkedal-Straumshamn, Velsvika-Lauvstad og Høydalen-Sunndalen. Husholdninger og næringsaktører i disse områdene får med denne utbyggingen tilbud om internettaksess med 100 – 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet, basert på et topp moderne fibernett, sier Konrad Indergaard, daglig leder i aPOINT AS.
Våre nye kontorlokaler på MelloM

Våre nye kontorlokaler på MelloM

aPOINT har flyttet inn i nye kontorlokaler på MelloM (Ello-bygget), og her deler vi lyse og flotte lokaler sammen med Autility og Advanz.
Digitalisering fra A til Å

Digitalisering fra A til Å

Sammen med Reventor AS og Advanz AS leverer vi komplette digitaliseringsløp fra A til Å.
Møt Shadrack

Møt Shadrack

Jeg er nyutdannet Master of Science i prosjektledelse fra NTNU, Trondheim og jobber for tiden for aPoint som prosjektledelsesrådgiver (intern). Jeg hadde min bachelorgrad i telekommunikasjonsteknikk fra KNUST, Ghana. Jeg har også jobbet som Forex Exchange (FX) Trader og Risk Analyst i Standard Chartered Bank, Ghana og som Network Operations Center (NOC) ingeniør hos Ericsson i Ghana.
Møt Øystein

Møt Øystein

Jeg heter Øystein Næss og er 24 år gammel mann fra Frei. Jeg har studert bachelor i Logistikk og SCM på Høgskolen i Molde også har jeg en stor interesse for idrett og trening
Kartlegging for Miljødirektoratet

Kartlegging for Miljødirektoratet

På oppdrag for Miljødirektoratet er aPOINT og våre samarbeidspartnere Kontali Analyse og Doxacom i gang med å kartlegge energibruken for fôrflåter og arbeidsbåter og servicebåter i Norge.
Landstrøm til Cruise(skip)

Landstrøm til Cruise(skip)

I forrige uke ble det kjent at alle som er involverte i innspillingen av “Mission Impossible 7”, skal bo ombord i to av Hurtigrutens skip som ligger i opplag ved Tindekaia i Åndalsnes. aPOINT har vært så heldige å få legge tilrette for at skipene det er snakk om har tilgang til landstrøm.
Ny i aPOINT

Ny i aPOINT

Jeg heter Fredrik Högberg og starter snart i aPOINT
aPOINT, Enova og prosjektmuligheter

aPOINT, Enova og prosjektmuligheter

aPOINT har bistått mange kunder i prosjekter med støtte fra Enova.
Knoppskyting - aPOINT

Knoppskyting - aPOINT

I 2018 bestemte aPOINT at vi skulle igangsette en ny satsing med oppstart av bedrifter på eget initiativ eller sammen med andre. Etter noen års arbeid er resultatet 4 nye bedrifter
Unge og lovende

Unge og lovende

I sommer har aPOINT vært tett befolket av unge lovende personer med mye spennende kunnskap. Noen er fremdeles under utdanning, men s andre er tidlig i sin yrkeskarriere. De har fått lov til å bryne seg på en rekke forskjellige prosjekter. Her kan du lese litt mer om de og hva de tenker:
Taredyrking som ny industri?

Taredyrking som ny industri?

aPOINT er prosjektleder for Akvalab der målet er å få frem utstyr egnet for storskala taredyrking utaskjærs. Parallelt pågår prosjekt i regi av Sintef der det skal undersøkes om taren vokser raskere utaskjærs enn i en fjord.
Tare på timeplanen - Møre og Romsdal fylkeskommune

Tare på timeplanen - Møre og Romsdal fylkeskommune

Les om involveringen av Kristiansund videregående skole i forbindelse med taredyrkingsprosjektet som aPOINT leder på vegne av Vindel.
Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

Prosjektledelse forprosjekt Smarte Vannmålere

aPOINT skal være prosjektleder i et forprosjekt for Molde Vann og Avløp KF der det skal foretas vurderinger om fullskala utrulling av smarte vannmålere til husstander i Molde kommune
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

aPOINT AS har lang erfaring med digitaliserings- og rådgivingsoppdrag for energisektoren, og tar gjerne på seg rollen som rådgiver og pådriver i de prosesser som kreves. I arbeidet med ROS-analysen er vi opptatt av at samtlige avdelinger i selskapet involveres.
Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Veiholmen på Smøla får høyhastighets bredbånd

Smøla kommune har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd på Veiholmen. Husholdninger og næringsaktører på Veiholmen får med denne utbyggingen tilbud om internettaksess med 100 - 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet, basert på et topp moderne fibernett, sier Per Oterholm, rådgiver i aPOINT AS.
Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Selvkjørende Sundbåt i Kristiansund?

Forskningsrådet har bevilget støtte til et FoU-prosjekt som skal klarlegge mulighet for bygging av en selvstyrt, elektrisk Sundbåt i Kristiansund. aPOINT har stått i spissen for prosjektutvikling og søknadsprosess.
150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

150.000 smarte strømmålere er installert. aPOINT har vært med siden oppstart.

Energiselskaper i Møre og Romsdal har samarbeidet om utbygging av smarte strømmålere til alle. Totalt er nærmere 150.000 målere installert. aPOINT har vært med siden oppstart.
Smart City og lokal nærings-utvikling

Smart City og lokal nærings-utvikling

I samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Vindel og Kristiansund kommune, har aPOINT bidratt til å utvikle et Smart City-prosjekt.
Utbygging bredbånd

Utbygging bredbånd

I følge rapporten «Dekningsundersøkelsen 2018» har 73% av husholdningene i Møre og Romsdal tilgang til høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s) i 2018, hvilket er lavere enn landsgjennomsnittet på 82%. Men hvis man ser litt nærmere på tallene viser det seg at utbyggingstakten i Møre og Romsdal er en av de raskeste i landet siden dekningsgraden har økt med 8% fra 2017.
Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

Nye trygghetsalarmer til Nordmøre

Det analoge telenettet i Norge er under utfasing, noe som blant annet betyr at alle gamle trygghetsalarmer må digitaliseres. aPOINT ble innleid som rådgivere da IKT Orkidé og Kristiansund kommune skulle innføre felles velferdsteknologi i Orkidé-kommunene.
Landstrøm til FjordBase (og ny internasjonal standard)

Landstrøm til FjordBase (og ny internasjonal standard)

FjordBase i Florø ble første norske oljebase til å få landstrømanlegg. aPOINT fikk oppdraget som prosjektleder, etter erfaringen med internasjonal standard for lavspent landstrøm.
Energiledelse for SalMar

Energiledelse for SalMar

Investering i landstrøm har betydelige fordeler. Samtidig kan det være en tung prosess, hvor både tekniske, praktiske og økonomiske hensyn må vurderes. aPoint ble leid inn som rådgivere da SalMar skulle realisere sitt landstrømprosjekt.
Automatisering av alle fylkets strømmålere

Automatisering av alle fylkets strømmålere

I tråd med myndighetskravene om at alle strømmålere skal digitaliseres og automatiseres innen 1. januar 2019, har 10 nettselskaper i Møre og Romsdal gått sammen om å etablere Smarthub AS. aPOINT bistår med prosjektledelse.